ỊGBA ALỤKWAGHỊM N’USORO OMENALA IGBO: OBODO IGBO ATỌ DỊKA EBE MGBAKWASỊ ỤKWỤ

Jacinta N. Okey-Agbo (PhD), Chioma M. Akaeze (PhD), Zebulon Iwuala (PhD), Laureta A. Achebe

Abstract


Iheọmụmụ a lebara anya n’ịgba alụkwaghịm n’usoro omenala Igbo dịka o si metụta obodo Igbo atọ bụ ndị gụnyere Abacha, Umunumo, na Nsukka. Igba alụkwaghịm bụ ikuku ọjọọ nke na-enweghi onye ọ dị mma n’ahụ site na mgbe gboo ruo taa.  Ọtụtụ ndị mmadụ etinyela ọnụ n’okwu a bụ ịgba alụkwaghịm n’uzọ dị iche iche; ihe kpatara ya na ihe ọ na-eweta. Otụtụ ụmụ agba ọhụrụ na-ahụta ịgba alụkwaghịm dịka ezigbo ihe na ọsịsa ka mma nye nsogbu alụmalụ juru n’ụwa ugbu a. Ihe ndị na-eso ịgba alụkwaghịm kpatara ndị nchọcha ji hụta mkpa ọ dị ileba anya n’okwu a biagoro soro n’okwu ndị a kpụ n’ọnụ n’ala Igbo nakwa na mba ụwa dum site n’ịgbakwasị ụkwụ n’omenala obodo ala Igbo atọ. Mbunuuche nchọcha a bụ ichọpụta ihe ndị nwere ike ibute ịgba alụkwaghịm, ka e si agba alụkwaghịm, ya na uru na ọghọ dị n’ịgba alụkwaghịm. Ụdị ihe ọmụmụ a dị ezigbo mkpa n’oge ugbu a omenala Igbo nọ na nnukwu nsogbu sitere na nleghara anya. Ọ dị ezigbo mkpa maka ịhụta ka ya bụ isiokwu siri kwụrụ n’omenala Igbo ya na maka ịtụnye echiche n’ụzọ mbeleta ya. E jiri usoro diskriptive sovei mee nchọcha a. Ndị a gbara ajụjụ ọnụ maka nchọcha a bụ ụmụ nwoke na ụmụnwaanyị dị iri abụọ na anọ n’ọnụ ọgụ bụ ndi Abacha, Umunumo na Nsukka. Obodo ndị a dịcha n’ala Igbo. Njiatule ọrụ a sitere n’ajụjụ ọnụ a gbara ha gbaasara ịgba alụkwaghịm ya na nlere anya. Atụtụ a gbakwasịrị ụkwụ na ya rụọ ọrụ a bụ Atụtụ Nkwekọrịta. N’ikpeazụ, a chọpụtara na ihe ndị na- ebutebe ịgba alụkwaghịm n’ala igbo dịka a hụtara n’obodo ndị e jiri mee nchọcha bụkarị; amụtaghị nwa, nwoke anaghị atụ nwaanyị ime, ajọ ezinaụlọ, ịgba n’ezi, izu ohi, were dịrị gawa. Ihe ndị a na-etisa nkwekọrịta na ịdịnootu. A chọpụtakwara, na ịgba alụkwaghịm nwere uru nwee ọghọm dị na ya. Nchọcha gara n’ihu itunye aro ka ịhụnanya chịba n’ezinaụlọ ọbụla n’ihi na ebe ịhụnanya dị ka udo na-adị.


Keywords


Alumdi, omenala, ịgba alụkwaghịm.

Full Text:

PDF

References


Agbo, Michael Onyema (2016). Knowledge and perception of factors that bring about marital instability in Nsukka L.G.A. of Enugu state. Arụmarụka B.A. Department of Social Work, University of Nigeria, Nsukka.

Agụgụ, M.O. (2006) Ndị Igbo na akụkọ ala ha. Nsukka: Eva-Unique Printing and Publishing.

Aguiyi, A.I. (2010). Marital Infidelity in some Selected Igbo Novels. M.A. Dissertation, Dept of Linguistics, University of Nigeria, Nsukka.

Anizọba, O.M. (2010). Marriage in Igbo land. Unpublished lecture note. Nnamdi Azikiwe University, Awka.

Aroh, Chidiebere Blessing (2019). Comparative study on factors that contribute to marital instability: A study of Nsukka Local Government Area of Enugu State. Arụmarụka B.A. Department of Social Work, University of Nigeria, Nsukka.

Blackstone, W.(1765). Commentries on the laws of England. London: William Strahan and Thomas Cadell.

Bowe, W. J.(1981). The fault theory of divorce: A reevalution. Journal of family law 30(1), 123-136.

Ephraim-Chukwu, A.C. (2019). Gynaeganny in Igbo Culture: A study of marital sustenance of patriline among Awgu people. A Ph.D Thesis, Department of Igbo, African and Asian Studies, Nnamdi Azikiwe University, Awka.

Eskridge Jr, G.(2013).Gay law and the culture wars: Essential documents, 1970s-2010s. Stanford: Stanford University Press.

Ezeuko, R.O. (1986). Ewumewu omenaala, ofufe na nkwenye ndị Igbo. Onitsha: Etukokwa Publishers Nigeria Ltd.

Franiuk, R.; Cohen, D. & Pomerantz, E. (2002). Implicit theories of relationship: Implications for relationship satisfaction and longevity. Personal Relationship, 9, 345-367.

Kelly, J. B., Krolicki, A., & Cox, D. J. (2017). The longitudinal course of marital quality and stability: An actor –partner approach. Journal of marriage and family, 89, 543-55.

Lui, S., Wang, W., & Lui, X. (2019). Financial stress and divorce: Evidence from China. Journal of social economics. 56. 24-33

Mbiti, J.S. (1975). Introduction to African religion. London: Heinemann.

Ofomata, C.E. (2012). Omenala na ọdịnaala ndị Igbo. Enugu: Format publishers Nigeria Ltd.

Ogbalu, E.F. (1979). Omenaala Igbo. Onitsha: University Publishing Company.

Ọgbalụ, F.C. (1981). Ndụ ndị Igbo. Onitsha: University Publishing Company.

Olekaibe, C. & Obiakor, E. (2021). Ọdịda Alụmdi: Ajọ ikuku sere elu n’agụmagụ Igbo ndị a họọrọ. Enyo Jọnal Awka. Besing Books 2; 86-93.

Osuagwu, B.I. (1982). Ndi Igbo na omenaala ha. Lagos: Macmillian Nigeria Publishers Ltd.

Ozioko, Ejiofor Felix (2014). Devorce and family instability: Cause, effect and solution. A study on Nsukka L.G.A. Arụmarụka B.A. Department of Social Work, University of Nigeria, Nsukka.

Terman, L. M. (1938). The Fault theory of divorce, Journal of comparative law and social science 18(2). 145-156

Uchendu, E. (2007). Women-Women Marriage in Igbo Land. In A.U. Azodo & M.N. Eke (Eds.). Gender and Sexuality in African Literature and Film. (pp.141-154). Trento (New Jersey). African World Press.

Wellerstein, J.S. & Lewis, J. M. (2018). The Unexpected Legacy of divorce: A 25 year landmark study. UK: Hachette.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Jacinta N. Okey-Agbo (PhD), Chioma M. Akaeze (PhD), Zebulon Iwuala (PhD), Laureta A. Achebe

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ISSN (Print):   2695-2319

ISSN (Online): 2695-2327

 

 

   

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.